Nationaal Contactpunt (NCP) Nederland

Nationaal Contactpunt OESO-Richtlijnen (NCP)

Alle landen die de OESO-richtlijnen onderschrijven, beschikken over een Nationaal Contactpunt (NCP).

Hieronder vindt u de volledige informatie over het Nederlands NCP, nieuwsberichten en de relevante documenten. Om een impressie te krijgen van het werk van NCP's, kunt u het filmpje "Meet the National Contact Points" op de OESO website bekijken.   

Heeft u na het bekijken van het filmpje en het lezen van de onderstaand informatie nog vragen voor het NCP, vul dan het contactformulier in.

Kerntaken NCP

Een NCP heeft twee kerntaken:

  • Bedrijven bekend maken met de OESO-richtlijnen en de toepassing ervan bevorderen;
  • Behandelen van meldingen van personen, maatschappelijke organisaties en bedrijven die een meningsverschil hebben over de toepassing van de Richtlijnen.

Het Nederlandse NCP voert deze taken uit door bijvoorbeeld informatiemateriaal over de OESO-richtlijnen te ontwikkelen, door evenementen (mede) te organiseren en door vragen van bedrijven, NGO's en anderen over de toepassing van de Richtlijnen te beantwoorden.

Naast deze twee kerntaken heeft het NCP er in 2014 een nieuwe taak bij gekregen. Het NCP zal, op verzoek van het Kabinet, bedrijfsoverstijgend onderzoek uitvoeren.

Melding over toepassing van de Richtlijnen

Wanneer de implementatie van de OESO-richtlijnen tot verschillen van inzicht leidt tussen bedrijven en haar belanghebbenden kan dit door de betrokken partijen bij het NCP worden gemeld. Het NCP helpt vervolgens bij het vinden van een oplossing waardoor escalatie en reputatieschade kan worden voorkomen. Voor het indienen van meldingen en informatie over meldingen zie 'Meldingen'

Deze tweede taak draagt ook bij aan de verdere toepassing van de OESO-richtlijnen: niet alleen door het betrokken bedrijf, maar de uitkomst van een melding kan een bredere werking hebben op een sector of branche wanneer het gaat over maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. De OESO-richtlijnen zijn hiermee het enige internationale kader voor maatschappelijk verantwoord ondernemen dat beschikt over een geschillenbeslechtingsysteem.

Onafhankelijke en adviserende leden

Het Nederlandse NCP is onafhankelijk en bestaat uit vier onafhankelijke leden en vier adviserende leden uit de meest betrokken departementen. Het secretariaat van het NCP is gehuisvest bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Instellingsbesluit 2014

Om het NCP gedegen en toekomstbestendig zijn werk te laten uitvoeren, kwam het ministerie van Buitenlandse Zaken in juni 2014 tot een nieuw Instellingsbesluit voor het NCP dat beter aansluit bij de huidige ontwikkelingen. Dit heeft vernieuwingen tot gevolg, onder andere op het gebied van dialoog en overleg.

De eerdere Instellingsbesluiten zijn van 2007 en 2011.

Evaluatie NCP

Per brief d.d. 22 november 2019 heeft de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de Tweede Kamer geinformeerd over de uitgevoerde evaluatie van het Nederlandse NCP. Hierbij de link naar de brief en de evaluatie op de site van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.