Publicatie NCP onderzoek naar de olie- en gassector en de OESO-Richtlijnen

In oktober 2016 vroeg Minister Ploumen, de toenmalige minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens het Kabinet, het Nederlands Nationaal Contact Punt voor de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (NCP), onderzoek te doen naar de naleving van de OESO-richtlijnen door de Nederlandse olie- en gassector.

Het is voor het eerst dat een NCP dergelijk bedrijfsoverstijgend onderzoek laat uitvoeren en hierover advies geeft.

Eind januari 2019 overhandigde het NCP het onderzoek -uitgevoerd door CE Delft / Arcadis- met een brief aan de opdrachtgever, de minister. Op 18 april jl. stuurde de minister de NCP-brief, het onderzoek en de reactie van het Kabinet  naar de Tweede Kamer.