Contact

Heeft u vragen over de OESO-richtlijnen of wilt u een melding doen? Neem dan contact op met het NCP-secretariaat via onderstaand formulier.

Bezoekadres

Secretariaat Nationaal Contact Punt OESO-richtlijnen voor
Multinationale Ondernemingen (NCP)
Directoraat Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen (IMH/MVO)
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rijnstraat 8 | 2515 XP |  Den Haag
Telefoonummer: +31 70 348 4200

Contactformulier Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (NCP)

Vul hier uw zakelijk e-mailadres in

+ Landennummer

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Daarna worden de gegevens alleen binnen het NCP gedeeld en niet langer bewaard dan nodig is.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Het NCP gebruikt uw persoonsgegevens alleen om op uw bericht te reageren en bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Nadat wij uw vraag hebben beantwoord worden de gegevens alleen binnen het NCP gedeeld en niet langer dan nodig, bewaard.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *