Meldingen

Een van de twee hoofdtaken van het Nationaal Contactpunt is het behandelen van meldingen van personen, maatschappelijke organisaties en bedrijven die een meningsverschil hebben over de toepassing van de OESO-richtlijnen.

De mogelijkheid om hiervan een melding te doen, is een onderscheidend kenmerk van de OESO-richtlijnen ten opzichte van andere MVO-richtlijnen. Bij een melding staat het NCP de betrokken partijen bij, om gezamenlijk te komen tot een oplossing van het geschil, bijvoorbeeld door bemiddeling van het NCP zelf, of via een derde partij.

De behandeling van een melding volgt een vaste procedure.