Meldingen

Een van de twee hoofdtaken van het Nationaal Contactpunt is het behandelen van meldingen van personen, maatschappelijke organisaties en bedrijven die een meningsverschil hebben over de toepassing van de OESO-richtlijnen.

De mogelijkheid om hiervan een melding te doen, is een onderscheidend kenmerk van de OESO-richtlijnen ten opzichte van andere MVO-richtlijnen zoals bijvoorbeeld de UNGP's.

Bij een melding staat het NCP de betrokken partijen bij om gezamenlijk tot een oplossing van het geschil te komen, bijvoorbeeld door bemiddeling tussen partijen. 

Via de navigatiebalk van deze pagina vindt u een overzicht van alle tot nog toe behandelde meldingen. U vindt hier ook een uitleg hoe u een melding kunt indienen, wat de procedures zijn voor de behandeling van meldingen en/of het inschakelen van externe bemiddelaars. Verder komt u via de navigatiebalk nog bij een toelichting op bemiddeling.