Kernwaarden

In zijn werkzaamheden hanteert het NCP de volgende kernwaarden:

  • Zichtbaarheid betekent dat het NCP groot belang hecht aan zijn voorlichtende taak om de bekendheid van de OESO-richtlijnen en de toepasbaarheid ervan te vergroten.
  • Toegankelijkheid houdt in dat het NCP goed bereikbaar is en open staat voor overleg met partijen en stakeholders.
  • Transparantie betekent dat het NCP transparantie over het proces van behandeling en bemiddeling nastreeft. Het betekent niet dat het NCP transparant is over de inhoud van bemiddeling, aangezien bemiddeling gebaat is bij vertrouwelijkheid.
  • Verantwoording betekent dat het NCP actief naar buiten treedt om de bekendheid van de Richtlijnen te vergroten en helder communiceert over zijn activiteiten, bijvoorbeeld in de vorm van een jaarverslag of via het uitwisselen van ervaringen tussen NCP’s onderling.