Stakeholders

De OESO-richtlijnen zijn tot stand gekomen in samenwerking met niet alleen overheden, maar ook met een aantal belangrijke stakeholders van de OESO. Deze organisaties monitoren ook de uitvoering van de formele taken van de nationale NCP’s.

Deze stakeholders zijn bij de OESO vertegenwoordigd door de volgende drie organisaties:

Business and Industry Advisory Committee (BIAC) – vertegenwoordiging van het internationale bedrijfsleven
Trade Union Advisory Committee (TUAC) – vertegenwoordiging van de internationale vakbewegingen
OECD Watch – vertegenwoordiging van de internationale maatschappelijke organisaties

Het Nederlandse NCP onderhoudt contact met de Nederlandse vertegenwoordigers van deze zogenaamde key stakeholders: VNO-NCW (bedrijfsleven), FNV (vakbeweging) en OECD Watch (maatschappelijke organisaties).

NCP+

Elke drie maanden komen deze organisaties met het NCP bijeen voor een strategisch overleg, de NCP+ vergadering. Hier wordt gesproken over de OESO-richtlijnen in het algemeen en de werkwijze van het Nederlandse NCP in het bijzonder. Daarnaast worden deze stakeholders als klankbord betrokken bij de organisatie van evenementen zoals brede stakeholderbijeenkomsten, zodat zij een adviesrol kunnen vervullen en kunnen bijdragen aan het vergroten van de bekendheid van de OESO-richtlijnen.

Samenwerking met verschillende partijen

Naast deze drie key stakeholders heeft het Nederlandse NCP contact met andere partijen, waaronder brancheorganisaties, ondernemersorganisaties, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Sociaal Economische Raad (SER) en MVO Nederland.

Via de adviserende leden zijn de meest betrokken ministeries aangesloten bij het NCP: het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), van Economische Zaken en Klimaat (EZK), van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In aanvulling hierop heeft het NCP de mogelijkheid om ook advies vragen bij andere vakdepartementen bij mogelijke toekomstige MVO-discussies op het vakgebied van deze departementen.

Brede stakeholderbijeenkomsten

Om deze stakeholders, bedrijven en andere geïnteresseerden bij elkaar te brengen en te informeren over ontwikkelingen bij het NCP en over de OESO-richtlijnen vindt een keer per jaar een brede stakeholderbijeenkomst plaats. Een overzicht van bijeenkomsten vindt u onder 'Evenementen'.