NCP-secretariaat

Het NCP beschikt over een secretariaat voor de uitvoering en ondersteuning van zijn taken. Het secretariaat van het NCP is gehuisvest bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (DG Buitenlandse Economische Betrekkingen).

Het secretariaat fungeert vaak als eerste aanspreekpunt: zowel voor melders, maar ook juist voor bedrijven met vragen over de praktische toepasbaarheid van de OESO-richtlijnen.

De werkzaamheden van het secretariaat omvatten onder andere behandeling van meldingen (samen met de NCP-leden) en faciliteren van dialoog, voorlichting en promotie, samenwerking met andere NCP’s in het buitenland, vraagbeantwoording over de OESO-richtlijnen, organisatie van evenementen en positioneren van het NCP bij relevante organisaties.

Momenteel zijn de volgende medewerkers bij het NCP Secretariaat werkzaam: Lotte Hoex (senior beleidsmedewerker), Kamala Laghate (senior beleidsmedewerker), Marina van Riel (beleidsmedewerker) en Sylvia Tuin (coördinerend beleidsmedewerker)