Jaarverslagen

Jaarlijks rapporteren alle Nationale Contactpunten (NCP’s) aan de OESO in Parijs. Hieronder vindt u de links naar de OECD website waar alle jaarrapporten (in het Engels) staan.

De inbreng van het Nederlands NCP met betrekking tot twee kerntaken (Meldingen en Publiciteit) wordt in deze jaarlijkse verslagen verwerkt.

Daarnaast publiceert het Nederlands NCP sinds 2016 een jaarlijks werkprogramma die u hieronder vindt.