Jaarverslagen en werkprogramma's

Net Nederlandse NCP rapporteert jaarlijks over zijn activiteiten. Dit gebeurd op twee manieren:

  • een jaarverslag over het voorgaande kalenderjaar en 
  • een werkprogramma voor het lopende jaar (sinds 2016)

Kopieën van de jaarverslagen en de werkprogramma's treft u hieronder aan.  

Door de OESO autoriteiten wordt ook jaarlijks over de NCP activiteiten gerapporteerd. U vindt deze OESO jaarrapportages 'Annual Report on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises / Update on National Contact Point Activity' op de OESO website

Documenten