Jaarverslagen

Jaarlijks rapporteren alle Nationale Contactpunten (NCP’s) aan de OESO in Parijs. Hieronder vindt u de links naar de OECD website waar alle jaarrapporten (in het Engels) staan.

De inbreng van het Nederlands NCP met betrekking tot de twee kerntaken (Meldingen en Publiciteit) wordt in deze jaarlijkse verslagen verwerkt. De OECD publiceert jaarlijks een totaaloverzicht van deze -door alle NCP's- geleverde informatie (in het Engels).

Daarnaast publiceert het Nederlands NCP sinds 2016 een jaarlijks werkprogramma die u hieronder vindt.