Over de OESO en NCP's

De OESO, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, is gevestigd in Parijs en heeft als taak om beleid te bevorderen dat bijdraagt aan een verbetering van de wereldwijde economische en sociale ontwikkeling.

Binnen de OESO is de OESO Investment Committee verantwoordelijk voor instrumenten op het gebied van internationaal investeringsbeleid, waar de OESO-richtlijnen onderdeel van uitmaken.

Alle OESO-lidstaten en de landen die de OESO-richtlijnen onderschrijven, zijn verplicht een Nationaal Contactpunt in te richten. Bekijk hier de volledige lijst van alle NCP’s wereldwijd.