Leden van het Nationaal Contactpunt (NCP)

Het Nederlandse NCP is een onafhankelijke organisatie en bestaat normaliter uit vier onafhankelijke leden uit verschillende disciplines en vier adviserende leden uit de meest betrokken departementen. Momenteel bestaat het NCP uit vijf onafhankelijk leden. De Nederlandse NCP leden zijn:

Maartje van Putten
©NCP
Maartje van Putten, NCP Voorzitter

Maartje van Putten is sinds mei 2018 Voorzitter van het van het Nederlands Nationaal Contactpunt en sinds 2013 lid. Zij brengt ruime ervaring met zich mee als mediator en heeft gewerkt voor instituten zoals de Wereldbank en de European Investment Bank (EIB). Van 1989-1999 was zij lid van het Europees Parlement. Maartje van Putten is in 2012/13 externe mediator geweest bij een melding die in behandeling was bij het Luxemburgse NCP.

Fred van Haasteren
©NCP
Fred van Haasteren, NCP-lid

Fred van Haasteren is sinds juni 2016 lid van het Nederlands Nationaal Contactpunt. Hij studeerde rechten aan de Leidse Universiteit en promoveerde eind 2016 ook aan deze Universiteit op het onderwerp ‘fatsoenlijke flexibiliteit’. Hij was gedurende lange tijd in diverse functies werkzaam bij de Randstad Groep, op het laatst tot zijn pensionering eind 2012 als Executive Vice-President Sociale en Algemene zaken. Hij was tevens lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van VNO-NCW. Ook was hij Vice-President en President van de  internationale koepel van uitzendwerkgevers WEC / World Employment Confederation (voorheen CIETT). Hij vervult momenteel verschillende bestuursfuncties, waaronder het bestuurslidmaatschap van de Stichting Normering Arbeid/ SNA, de certificerende instelling die sedert 2007 toezicht uitoefent op de uitzendsector in Nederland.

Catelene Passchier
©NCP
Catelene Passchier, NCP-lid

Catelene Passchier is sinds februari 2018 lid van het NCP. Zij is de huidige voorzitter van de Werknemers Groep in de International Labour Organisation (ILO) sinds haar verkiezing in die functie in juni 2017.  Verder is ze ook lid van het bestuur van de Fair Wear Foundation. Ze studeerde rechten in Utrecht, was advocaat van 1981 – 1988 in Amsterdam en werd daarna beleidsadviseur van de FNV, met name op de terreinen arbeidsrecht, arbeidsverhoudingen, internationale zaken, gelijke behandeling, en migratie. In 2003 werd ze gekozen tot lid van het dagelijks bestuur van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) in Brussel. In 2010 werd ze lid van het dagelijks bestuur van de FNV, eerst als cao coördinator en vervolgens tot mei 2017 als vicevoorzitter.

Melanie Peters
©NCP
Melanie Peters, NCP-lid

Melanie Peters is sinds augustus 2014 lid van het Nationaal Contactpunt. Vanaf 1 februari 2015 is Melanie Peters Directeur van het Rathenau Instituut. Daarvoor was zij directeur van Studium Generale en Universitair docent Liberal Arts and Sciences aan de Universiteit Utrecht. Zij vervulde verschillende functies op het snijvlak van wetenschap, beleid, politiek en samenleving bij o.a. het Ministerie van Landbouw en de Consumentenbond en het bedrijfsleven.

©NCP
Joris Oldenziel, NCP-lid

Joris Oldenziel is sinds januari 2021 lid van het NCP. Hij is momenteel tevens werkzaam als adjunct-directeur bij het Bangladesh Veiligheidsakkoord, een samenwerkingsverband tussen kledingbedrijven en vakbonden gericht op het verbeteren van de brand- en bouwveiligheid van kledingfabrieken in Bangladesh. Daarvoor was hij werkzaam bij SOMO, waar hij onder andere het OECD Watch netwerk opzette en maatschappelijke organisaties vertegenwoordigde in de onderhandelingen rond de update van de OESO Richtlijnen in 2011.

Adviserende leden

De onafhankelijke leden van het NCP worden in hun werk ondersteund door vier adviserende leden. Deze adviserende leden zijn ambtelijke medewerkers van de meest betrokken ministeries: 

  • Saskia van den Brink (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Directie Topsectoren en Industriebeleid 
  • Monique Bijen (Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Directie Internationale Zaken)
  • Hannah Tijmes (Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek)
  • Esmée Ramaaker (Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Directie Internationaal)