Leden van het Nationaal Contactpunt (NCP)

Het Nederlandse NCP is een onafhankelijke organisatie en bestaat uit vier onafhankelijke leden uit verschillende disciplines en vier adviserende leden uit de meest betrokken departementen. De Nederlandse NCP leden zijn:

Maartje van Putten

NCP-Voorzitter
Maartje van Putten is sinds mei 2018 Voorzitter van het van het Nederlands Nationaal Contactpunt en sinds 2013 lid. Zij brengt ruime ervaring met zich mee als mediator en heeft gewerkt voor instituten zoals de Wereldbank en de European Investment Bank (EIB). Van 1989-1999 was zij lid van het Europees Parlement. Maartje van Putten is in 2012/13 externe mediator geweest bij een melding die in behandeling was bij het Luxemburgse NCP.

Fred van Haasteren

NCP-lid
Fred van Haasteren is sinds juni 2016 lid van het Nederlands Nationaal Contactpunt. Hij studeerde rechten aan de Leidse Universiteit en was gedurende lange tijd in diverse functies werkzaam bij de Randstad Groep. Hij was langdurig lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van VNO-NCW. Ook was hij bestuurlijk betrokken bij de internationale koepel van uitzendwerkgevers CIETT, de laatste jaren als president. Momenteel is hij bestuurslid van de Stichting Normering Arbeid/SNA, de certificerende instelling, die sedert 2007 toezicht uitoefent op onder meer de uitzendsector in Nederland.

Catelene Passchier

NCP-lid
Catelene Passchier is sinds februari 2018 lid van het NCP. Zij is de huidige voorzitter van de Werknemers Groep in de ILO (sinds juni 2017) en Speciaal Adviseur van de Voorzitter van de FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) (sinds mei 2017). Daarvoor was ze Lid van het Dagelijks Bestuur FNV, en vicevoorzitter Portefeuilles: internationale en Europees beleid, ILO zaken, internationaal handelsbeleid, arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen, medezeggenschap en corporate governance, migratie en vrij verkeer van werknemers, gelijke behandeling en diversiteit.

Melanie Peters

NCP-lid
Melanie Peters is sinds augustus 2014 lid van het Nationaal Contactpunt. Vanaf 1 februari 2015 is Melanie Peters Directeur van het Rathenau Instituut. Daarvoor was zij directeur van Studium Generale en Universitair docent Liberal Arts and Sciences aan de Universiteit Utrecht. Zij vervulde verschillende functies op het snijvlak van wetenschap, beleid, politiek en samenleving bij o.a. het Ministerie van Landbouw en de Consumentenbond en het bedrijfsleven.

NCP leden
Beeld: Bas Kijzers
Leden van het NCP (van links naar rechts): Fred van Haasteren, Maartje van Putten, Catelene Passchier en Melanie Peters

Adviserende leden

De onafhankelijke leden van het NCP worden in hun werk ondersteund door vier adviserende leden. Deze adviserende leden zijn ambtelijke medewerkers van de meest betrokken ministeries.
 

  • Saskia van den Brink (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Topsectoren en Industriebeleid, MVO (Directie nationaal)
  • Conny Olde Olthof (Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Directie Internationale Zaken)
  • Hannah Tijmes (Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek)
  • Esmée Ramaaker (Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Directie Internationaal)