NCP in de media

De nationale contactpunten voor de OESO-richtlijnen

In het artikel "De nationale contactpunten voor de OESO-Richtlijnen: een uniek systeem voor alternatieve geschillenbeslechting" uit de tweede editie 2020 van het Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en Conflictmanagement, wordt een korte presentatie gegeven van de inhoud van de OESO-Richtlijnen en de bevoegdheden van de NCP's. Daarnaast worden de structuur en procedures van zowel het Belgische en het Nederlandse NCP toegelicht. 

Klachtenprocedure OESO richtlijnen

Promotie-onderzoek Nyenrode Business University: De effectiviteit van de klachtenprocedures bij Nationale Contactpunten van landen die de OESO Richtlijnen onderschrijven kan beter. Lees het artikel d.d. 14 mei 2020 op duurzaamondernemen.nl .

Zuid-Koreaanse reus luistert naar dwerg APG

Hoeveel invloed kan een aandeelhouder met een belang van 0,084 procent uitoefenen op één van de tweehonderd grootste bedrijven ter wereld? Het Nationaal Contact Punt benadrukt dat instellingen hun soms minieme aandelenbelangen niet als excuus mogen gebruiken om niets te doen aan misstanden bij bedrijven'
Lees het volledige artikel: Zuid-Koreaanse luistert  naar dwerg APG (Volkskrant, 24 september 2013)

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat is dat? Waar moet je dan aan denken? Welke rol speel de overheid daarbij? En hoe kun je er als OR aan bijdragen?
Lees verder: OR Informatie over MVO (OR Informatie, juli-augustus 2013)

Toezichthouder wil meer meldingen over Nederlandse ondernemers

'Er wordt nog te weinig geklaagd over midden- en kleinbedrijven die niet verantwoord ondernemen in het buitenland'
Lees verder: Toezichthouder wil meer meldingen over Nederlandse ondernemers (Financiële Dagblad, 22 juli 2013)

Hoe houd ik mij als mkb'er aan de OESO-richtlijnen?

Sinds 2011 moet elke mkb'er op de hoogte zijn van de richtlijnen over verantwoord ondernemen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso). Waar moet je als mkb’er beginnen?
Lees het hele artikel: Hoe houd ik mij als mkb'er aan de OESO-richtlijnen? (Financieele Dagblad, 25 juni 2013)