NCP Bedrijfsoverstijgend onderzoek

Sinds 2014 heeft het NCP er naast de twee kerntaken er een derde kerntaak bij nl. het op verzoek van het Kabinet uitvoeren van bedrijfsoverstijgend onderzoek.

Olie- en gassector: Op verzoek van het Kabinet in oktober 2016 heeft het NCP een onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de OESO-richtlijnen door de Nederlandse olie- en gassector. Eind januari 2019 overhandigde het NCP het onderzoek - uitgevoerd door CE Delft / Arcadis - met een brief aan de opdrachtgever, de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Op 18 april 2019 stuurde de Minister de NCP-brief, het onderzoek en de reactie van het Kabinet aan de Tweede Kamer.