NCP Bedrijfsoverstijgend onderzoek

Sinds 2014 heeft het NCP er naast de twee kerntaken er een derde kerntaak bij nl. het op verzoek van het Kabinet uitvoeren van bedrijfsoverstijgend onderzoek.

Na het verzoek van het Kabinet in oktober 2016 heeft het NCP een onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de OESO-richtlijnen door de Nederlandse olie- en gassector. Eind januari 2019 overhandigde het NCP het onderzoek - uitgevoerd door CE Delft / Arcadis - met een brief aan de opdrachtgever, de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Op 18 april 2019 stuurde de Minister de NCP-brief, het onderzoek en de reactie van het Kabinet aan de Tweede Kamer.