Sectorconvenanten: Rol van het NCP en Q&A's

Het NCP draagt - waar mogelijk en binnen het mandaat dat het heeft - bij aan de totstandkoming van convenanten die voldoen aan de OESO-richtlijnen.

Inmiddels zijn er in veel sectoren convenanten afgesloten/ondertekend. Het meest actuele convenanten overzicht vindt u op de SER pagina, IMVO convenanten. Op de SER pagina vindt u ook andere informatie over convenanten, zoals waarom er convenanten zijn opgezet en wie daarbij betrokken zijn. 

Bij een aantal getekende IMVO convenanten werden vragen gesteld over de mogelijke rol van het Nationaal Contactpunt (NCP). In het Q&A document onderaan deze pagina wordt daar nader op ingegaan.