Rol NCP bij IMVO sectorconvenanten: Q&A's en Informatie

Het NCP draagt bij -waar mogelijk en binnen het mandaat dat het heeft- aan een voortvarend convenantenproces en aan de totstandkoming van convenanten die voldoen aan de OESO richtlijnen.

In 2017 zijn nu drie nieuwe Convenanten ondertekend:

En, er volgen er nog meer.....

In 2016 werden twee IMVO Sectorconvenanten ondertekend voor de Textiel en Kledingbranche en de Bankensector.

Er zijn een aantal IMVO convenanten ondertekend waarbij vragen werden gesteld over de mogelijke rol van het Nationaal Contactpunt (NCP). In de Q&A's wordt daar nader op ingegaan.
Het NCP werd niet bij alle convenanten gevraagd om ze te toetsen aan de OESO-Richtlijnen.