Op deze pagina vindt u de links naar evenementen, georganiseerd door het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, die al plaatsvonden of die nog plaats gaan vinden.

De NCP themabijeenkomsten zijn bedoeld om bedrijven, NGO’s en andere organisaties met interesse in internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en de OESO-richtlijnen bij elkaar te brengen, kennis te delen en te discussiëren over dilemma’s en uitdagingen bij het in de praktijk brengen van de OESO-richtlijnen. De focus van deze themabijeenkomst ligt op kennis delen voor bedrijven.