Werken aan een duurzame toekomst!

Op 5 juli 2022 wordt door het Nationaal Contactpunt voor de OESO-Richtlijnen (NCP) een MVO trainingsdag voor ondernemingsraden georganiseerd met als thema "Werken aan een Duurzame Toekomst!"
Locatie training: Ministerie van Buitenlandse Zaken, Rijnstraat 8, Den Haag. 

De gratis trainingsdag 2022 over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat dit jaar in het teken van de rol van Ondernemingsraad (OR) bij werken aan een duurzame toekomst. Binnen ondernemingen worden plannen ontwikkeld voor een vermindering van uitstoot van broeikasgassen. Het streven is om dit in Nederland in 2030 zo ongeveer te halveren. Een mega uitdaging waarvan de uitvoering in veel ondernemingen niet onopgemerkt zal blijven. Veranderingen van deze omvang hebben ook grote gevolgen voor de mensen die daar werken. Kortom een belangrijk maatschappelijk thema waaraan de OR, gelet op zijn positie binnen de ondernemingen, een essentiële bijdrage kan leveren. 

Vanzelfsprekend stopt de rol van de OR bij dit proces niet bij wat er binnen ondernemingen gebeurt of aan onze landsgrenzen. We hebben het ook over een toekomst waar mensenrechten niet worden geschonden, kinderarbeid tot het verleden behoort, een leefbaar loon wordt betaald, het milieu wordt beschermd en klimaatverandering op aarde wordt beperkt. Bij dit onderdeel zal met name aandacht zijn voor de OESO-richtlijnen en hoe die in de dagelijkse OR-praktijk kunnen worden gebruikt. Deze richtlijnen geven aan wat van Nederlandse ondernemingen wordt verwacht bij het internationaal zakendoen, ook op het gebied van milieu en klimaat. 

Voor deze bijzondere dag zijn een aantal interessante sprekers uitgenodigd, maar u mag als deelnemer zelf ook aan de slag. In zgn. onderzoeksgroepen vullen de deelnemers, aan de hand van een aantal praktijksituaties, de rol van de OR in. Tot slot vindt plenair een overlegvergadering plaats waarin de verschillende groepen in discussie gaan met een echte bestuurder.

Glazen bol in het groen