Verantwoord ondernemen in de digitale economie

Webinar - 14 december 2020 - 13.30-16.00 uur

Geïnteresseerden kunnen zich middels het registratieformulier t/m
7 december 2020 aanmelden. 

Het Nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen organiseert op maandagmiddag 14 december 2020 een webinar met als thema “verantwoord ondernemen in de digitale economie”. Tijdens deze webinar wordt u geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen als artificial intelligence en blockchain en de kansen en risico’s van digitalisering voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

Wat wordt verwacht van bedrijven in een digitale economie op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen? Hoe kunnen de OESO-richtlijnen daarbij behulpzaam zijn? Hoe zetten bedrijven artificial intelligence in? Welke dilemma’s spelen daarbij? Welke verantwoordelijkheden hebben bedrijven in de platformeconomie,  bijvoorbeeld richting werknemers? Hoe kun je als bedrijf met blockchain je keten inzichtelijk maken? Welke impact heeft digitalisering voor de burger en voor de rol van het maatschappelijk middenveld? Antwoorden op deze vragen over verantwoord ondernemen in de digitale economie kunt u verwachten tijdens deze interactieve middag.

De nadruk van deze themabijeenkomst ligt op informeren en kennisdelen over nieuwe ontwikkelingen en de kansen en risico’s van digitalisering voor IMVO. Aan het einde van de bijeenkomst hebben deelnemers een beter begrip van diverse aspecten van digitalisering en de impact daarvan op IMVO-thema’s en op de rol van het maatschappelijk middenveld.

Over NCP Themabijeenkomsten

De NCP-themabijeenkomsten zijn bedoeld om bedrijven, NGO’s en andere organisaties met
interesse in internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en de OESO-richtlijnen bij elkaar te brengen, kennis te delen en te discussiëren over dilemma’s en uitdagingen bij het in de praktijk brengen van de OESO-richtlijnen. Omdat een fysieke bijeenkomst helaas niet mogelijk is, is besloten de themabijeenkomst in de vorm van een online webinar te houden.