NCP - MVO trainingsdag voor ondernemingsraden, 18 mei 2018

In opdracht van het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (NCP), werd op 18 mei 2018 voor de zesde keer de succesvolle trainingsdag voor Multinationale Ondernemingsraden georganiseerd. Ondernemingsraadsleden van 26 multinationale ondernemingen namen dit keer deel aan de themabijeenkomst met als titel ‘Het vergroten van betrokkenheid van de Nederlandse ondernemingsraden bij IMVO’ (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).