NCP Themabijeenkomst 23 oktober 2023

De nieuwe OESO-richtlijnen voor (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het Nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen organiseert op maandagmiddag 23 oktober 2023 een bijeenkomst met als thema “De nieuwe OESO-richtlijnen voor (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen”. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de recente wijzigingen in de OESO-richtlijnen en wat dit kan betekenen voor bedrijven en betrokken stakeholders.

We zoomen in op de twee hoofdstukken die de grootste herziening hebben ondergaan: de hoofdstukken Milieu en Wetenschap, technologie & innovatie. Ook krijgt u informatie over belangrijke begrippen en hoofdstukken uit de OESO-richtlijnen. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de Europese concept-wetgeving over gepaste zorgvuldigheid (CSDDD).

Gedurende de bijeenkomst is het IMVO Steunpunt voor bedrijven aanwezig. U kunt bij de adviseurs van het IMVO steunpunt terecht met al uw vragen over due diligence of het helpen herkennen van de (I)MVO-risico's bij uw bedrijfsactiviteiten.

De nadruk van deze themabijeenkomst ligt op informeren en kennisdelen over de herziene OESO-richtlijnen. Aan het einde van de bijeenkomst hebben deelnemers een beter begrip van de veranderingen in de Richtlijnen.

Over NCP Themabijeenkomsten

De NCP-themabijeenkomsten zijn bedoeld om bedrijven, NGO’s en andere organisaties met interesse in internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en de OESO-richtlijnen bij elkaar te brengen, kennis te delen en te discussiëren over dilemma’s en uitdagingen bij het in de praktijk brengen van de OESO-richtlijnen.