Procedure externe bemiddelaar

Een melding wordt in principe behandeld door twee van de vier onafhankelijke NCP-leden, ondersteund door iemand van het NCP-secretariaat. Het inschakelen van een externe bemiddelaar behoort echter ook tot de mogelijkheden. 

Het NCP heeft hiervoor de "NCP procedure bij inschakelen externe bemiddelaar" opgesteld. In dit document vindt u alle relevante informatie over dit proces.