Overzicht meldingen

Hier vindt u een overzicht van lopende en afgeronde meldingen van het Nederlandse NCP.

Elke melding die het NCP ontvangt wordt op dezelfde manier behandeld. Hierbij horen een aantal vaste momenten voor publicatie. Dit zijn:

  • de eerste evaluatie
  • de eindverklaring van het NCP

Deze documenten, en bijbehorende bijlages, vindt u op de pagina's van de individuele meldingen.

Soms vindt u bij een afgeronde melding alleen een eerste evaluatie, zonder eindverklaring. In dat geval is de melding in de eerste evaluatie niet-ontvankelijk verklaard en is de melding daarmee afgesloten.