Sprekers OR training "Werken aan een duurzame toekomst!"

Catelene Passchier
Beeld: ©NCP

Catelene Passchier

Catelene Passchier is sinds februari 2018 lid van het NCP en is per 1 mei 2021 benoemd tot voorzitter van het NCP. Daarnaast is zij, sinds juni 2017, voorzitter van de Werknemers Groep in de International Labour Organisation (ILO) en lid van het bestuur van de Fair Wear Foundation. Ze studeerde rechten in Utrecht, was advocaat van 1981 – 1988 in Amsterdam en werd daarna beleidsadviseur van de FNV, met name op de terreinen arbeidsrecht, arbeidsverhoudingen, internationale zaken, gelijke behandeling, en migratie. In 2003 werd ze gekozen tot lid van het dagelijks bestuur van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) in Brussel. Van 2010 tot 2017 was zij lid van het dagelijks bestuur van de FNV, eerst in de rol van cao coördinator en vervolgens als vicevoorzitter.  In die hoedanigheid was zij tevens lid van de Sociaal Economische Raad en van het bestuur van de Stichting van de Arbeid.

Bas Heerma van Voss
Beeld: ©NCP

Bas Heerma van Voss

Bas Heerma van Voss werkt als econoom bij De Nederlandsche Bank aan klimaat- en pensioenbeleid. Daarnaast promoveert hij aan de Radboud Universiteit op het onderwerp hoe staten omgaan met grote maatschappelijke risico’s die zich op de lange termijn manifesteren. Hiervoor werkte hij bij de ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken, vooral aan energie- en klimaatbeleid.

Kitty Jong
Beeld: ©NCP

Kitty Jong

Kitty Jong is sinds mei 2017 vice-voorzitter van het FNV. Zij is in het FNV bestuur verantwoordelijk voor Sociale Zekerheid, Arbeidsomstandigheden, Sociaal Domein, Arbeid en Zorg, Inkomensbeleid, Zorg, Medezeggenschap/Corporate Governance en Lokaal/regionaal beleid.
Daarnaast is zij lid van het Dagelijks bestuur SER, Ambassadeur van Atria, lid RvA van SOMz en NVAB, bestuurslid van SBCA en lid AVA SBI Formaat.

Mathi Bouts
Beeld: ©NCP

Mathi Bouts

Mathi Bouts is sinds december 2011 voorzitter van de Stichting Multinationale Ondernemingsradenoverleg (kort MNO). Het MNO is een netwerk van ondernemingsraden met als doel het bevorderen van een professionele medezeggenschap bij de deelnemers, maar ook daarbuiten door deel te nemen aan het publieke debat daar waar het gaat over medezeggenschap. Hij was werkzaam als purser bij KLM waar hij 6 jaar voorzitter van de OR is geweest en van 2017 tot 2021 Non-executive Director Air France-KLM (lees voordrachtcommissaris) als vertegenwoordiger van het personeel in het Groepsbestuur. Hij is erelid van de vakbond Vereniging voor Nederlands Cabinepersoneel (VNC).

Cinta Groos
Beeld: ©NCP

Cinta Groos

Cinta Groos is in juli 1990 in dienst getreden bij de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken NV), sinds 2007 Tata Steel Nederland. Zij is daar sinds januari 2021 voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad Tata Steel Nederland. 
Zij studeerde eerst HTS werktuigbouw en heeft daarna nog de opleiding Metaalkunde applicatie HTS voltooid.  Bij de KNHS / Tata Steel Nederland is zij vanaf 1990 tot jan 2021 werkzaam geweest als researcher, buitendienstmedewerker op de kwaliteitsafdeling van de business unit verpakkingsstaal, operationeel manager en technical support engineer. Sinds 2007 is zij naast haar werkzaamheden ook actief als OR-lid in de medezeggenschap. 

Herman Mulder
Beeld: ©NCP

Herman Mulder

Currently: Chair Impact Economy Foundation (www.impacteconomyfoundation.org), True Price Foundation; Chair SDG Netherlands Foundation; Advisor to Social Finance NL and Sociaal Innovatiefonds; co-initiator Resource Wende NL; board member “Het Groene Brein”; member (and former interim- chair) Nyenrode Corporate Governance Institute; member Bretton Woods Committee; Advisor to i.a. Global Compact NL, Social Finance NL; faculty member Competent Boards.

Formerly: (i.a.) Co-initiator SDG-Investing initiative (2016); Independent Member NCP-NL for OECD MNE Guidelines; board member and Chair GRI; board member Utz Kapeh (now: Rain Forest Alliance); Director-General ABN AMRO Bank (co-head Group Risk Management; Gobal Head Structured Finance; until 2006); co-initiator Equator Principles (2002/3). Officer in the Royal Order of Oranje-Nassau.

Frequent speaker and guest lecturer on sustainability, blended finance, impact investing, governance, ESG & SDGs,