Programma

10.30

Opening:
Welkomstwoord door de dagvoorzitter Catelene Passchier, voorzitter NCP en opening door Ed Nijpels, voorzitter Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.

10.55

De OESO-Richtlijnen:
De OESO-Richtlijnen geven aan wat de overheid verwacht van bedrijven op het gebied van MVO bij internationaal zaken doen. Welke handvatten bieden deze richtlijnen voor de ondernemingsraden?
Door: Catelene Passchier, voorzitter NCP 

11.30 De financiële risico’s van klimaatverandering voor ondernemingen:
De gevolgen van klimaatverandering voor uw bedrijf kunnen groot zijn. Er zijn fysieke risico’s, zoals overstromingen, maar ook beleidsrisico’s, zoals stijgende CO2 prijzen. Welke risico’s loopt de Nederlandse economie?
Door: Bas Heerma van Voss, econoom De Nederlandsche Bank.
12.05 De energietransitie en werkgelegenheid:
Binnen tal van ondernemingen zijn in het kader van energietransitie ingrijpende veranderingen aanstaande. Wat betekenen die veranderingen voor de werkgelegenheid?
Door: Kitty Jong, vicevoorzitter FNV en lid commissie Bevordering Medezeggenschap.
12.40 Lunch
13.20

Wat is de rol van de OR bij de klimaattransitie? 
Wat heeft een OR nodig om zijn rol en taak goed te kunnen uitvoeren bij de klimaattransitie?
Door: Mathi Bouts, voorzitter Multi-Nationale Ondernemingsradenoverleg en
Cinta Groos, voorzitter COR Tata Steel.

13.55

Toelichting onderzoeksopdrachten: 
Hoe gaan we te werk in deze opdrachten en waar moet je op letten?
Door: Catelene Passchier, voorzitter NCP

14.10 Onderzoekrondes
Onderzoeksgroepen van ongeveer 6 á 8 personen buigen zich over een opdracht. De rol van de deelnemers in de groepen is gelijk, namelijk iedereen is lid van een ondernemingsraad. De opdracht is in het kort het voorbereiden van de behandeling van de case in een overlegvergadering die aansluitend gaat plaatsvinden.
15.35 Pauze
15.55 Overlegvergadering met de bestuurder:
De onderzoeksgroepen gaan de verschillende cases bespreken met een bestuurder tijdens een overlegvergadering.
Bestuurder: Herman Mulder, voormalig lid NCP 
16.55 Evaluatie en afsluiting