Aan de slag met IMVO

Wilt u aan de slag met internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) binnen uw bedrijf en bent u op zoek naar concrete tips? Het NCP heeft de taak om bedrijven te informeren over IMVO en de OESO-richtlijnen. Daarom helpt het NCP u graag verder!

Naast een algemene introductie kunt u hier informatie vinden over de OESO-richtlijnen en Due Diligence. Verder wordt u verwezen naar o.a. een stappenplan, een risicoscan of instanties waar u terecht kunt voor advies.

Doet u zaken in het buitenland? Dan verwacht de Nederlandse overheid dat u dit maatschappelijk verantwoord doet volgens de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Dit betekent dat u in de bedrijfsvoering respect heeft voor mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu en dat u negatieve gevolgen voorkomt.

Meer over het streven van de Nederlandse overheid is na te lezen op de webpagina van de Rijksoverheid "Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen".

Klaar voor de start? Introductie over IMVO met filmpjes en flyers

Wilt u binnen uw bedrijf starten met IMVO ondernemen, dan volgende hieronder een paar introductie filmpjes:

  • OECD – snelcursus over OECD Responsible Business Conduct (Engels): In dit filmpje wordt niet alleen ingegaan op maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook op het NCP systeem en verbindingen met ILO Labour Standards, UNGP’s en SDG’s.
  • Danish Institute for Business and Human Rights (Engels): Dit filmpje geeft een korte introductie over Due Diligence – Business and Human Rights.


Hieronder vindt u een aantal flyers waarin kort wordt uitgelegd wat van uw bedrijf wordt verwacht:

Aan de slag met een stappenplan, een scan of risico-checker

Bovengenoemde informatie heeft u wegwijs gemaakt op het gebied van de OESO richtlijnen en wat van u verwacht wordt op het gebied van IMVO. Wilt u weten met welke IMVO-risico’s uw bedrijf te maken kan krijgen dan adviseren wij u om de MVO-risicochecker te doen. De risicochecker is een online tool voor ondernemers die inkopen, exporteren of zelf produceren in het buitenland. Met het doorlopen van deze risicochecker wordt snel duidelijk welke IMVO risico’s u loopt met uw handelsactiviteiten en wat u kunt doen om die risico’s te beperken.

Daarnaast kunt u ook een scan maken of een stappenplan volgen. Er is daarvoor al een aantal tools ontwikkeld:

Praktijkvoorbeelden

Zoekt u inspirerende praktijkvoorbeelden dan verwijzen we u naar de site van MVO Nederland. Daar zijn meer praktijkvoorbeelden te vinden.

Informatie per bedrijfssector

Voor een aantal bedrijfssectoren zijn er afspraken gemaakt tussen de overheid, de sector en maatschappelijke organisaties over IMVO. De afspraken zijn vastgelegd in een IMVO-convenant. Hoort uw bedrijf bij een van deze sectoren: Natuursteen, Metaal of Hernieuwbare energie, dan kunt u zich bij het convenant aansluiten. De volgende websites geven meer informatie over de IMVO-convenanten (Rijksoverheid en SER). Per convenant is veel informatie beschikbaar en wordt advies gegeven aan bedrijven hoe zij IMVO kunnen invoeren in de bedrijfsvoering. 

De OESO heeft Engelstalige handreikingen opgesteld voor de sectoren en toeleveringsketens, namelijk: mineralen, landbouw, ontbossing, kleding- en schoenenindustrie, de extractieve sector (mijnbouw, olie- en gaswinning) en de financiële sector. Deze zijn te vinden op de OECD website "Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct".

Wordt uw sector hierboven niet genoemd en wilt u hulp bij het opstellen van IMVO-beleid binnen uw bedrijf, lees dan de OESO Due Diligence Handreiking. Deze handreiking geeft bedrijven praktische handvatten om Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) in de praktijk toe te passen.

Hulp en/of advies

Wilt u hulp of advies over de aanpak van IMVO binnen uw bedrijf dan kunt u contact opnemen met:

  • RVO: Informatie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het buitenland;
  • IMVO-steunpunt: helpt Nederlandse bedrijven die vragen hebben over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  • ILO Helpdesk: Hier vindt u uitgebreide informatie en technische ondersteuning over arbeidsrechten;
  • MVO Nederland: ondersteunt bedrijven om bij te dragen aan een duurzame economie.

Relevante IMVO informatie en algemene achtergrondinformatie

Hieronder vindt u een aantal links opgenomen van relevante websites van organisaties waar u meer over IMVO kunt vinden. Ook zijn  links opgenomen naar achtergrondinformatie over SDG's en UNGP's.