NCP Webinar 14 december 2020

Programma

13.30 Opening
Esther van Rijswijk, moderator

Welkomstwoord en toelichting doel van de middag
Maartje van Putten, Voorzitter van het Nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen (NCP)
13.40

Het perspectief van de burger, de maatschappij en het maatschappelijk middenveld;
Digitale innovaties, hoe krijg je er grip op? Wie neemt (keten)verantwoordelijkheid?
Melanie Peters, Directeur Rathenau Instituut, tevens NCP lid en 
Mariëtte van Huijstee, Themacoördinator Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij het Rathenau Instituut

14.00 Pauze (5 min)
14.05 Nieuwe businessmodellen, artificial intelligence en blockchain in het licht van de OESO-richtlijnen en de rol van NCP’s. Verwijzing naar de verschillende OESO-papers over deze onderwerpen.
Christine Kaufmann, Voorzitter van de OECD Working Party on Responsible Business Conduct (Engels)
14.25 Pauze (5 min)
14.30 Platformeconomie en maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Hoe werkt de platformeconomie (SER-advies)? De platformeconomie biedt nieuwe kansen, maar vraagt ook om nieuwe oplossingen. Voor vraagstukken over het gebruik van data en algoritmes en over de werkomstandigheden van platformwerkers. 
Carine van Oosteren, senior beleidsmedewerker bij de Sociaal Economische Raad (SER)
14.50 Pauze (15 min)
15.05 Artificial Intelligence: AI, wat is het en wat zijn de toepassingsmogelijkheden?
Wat is de impact en wat zijn de risico’s?
Max Welling, (o.a.) Vice president Qualcomm Technologie Netherlands & Hoogleraar Machine Learning, UvA
15.25 Pauze (5 min)
15.30 Blockchain, hoe pas je het toe in je bedrijf? Een praktijkvoorbeeld 
Guido van Staveren van Dijk: oprichter en eigenaar van Moyee Coffee
15.50 Wrap-up en afsluiting
Maartje van Putten, Voorzitter van het NCP
16.00 Einde