Terugblik NCP-themabijeenkomst 4 oktober

Hoe kunnen bedrijven de OESO-richtlijnen en SDG's in hun MVO-beleid verbinden? Het grote aantal aanmeldingen voor de NCP-themabijeenkomst op 4 oktober liet zien dat dit een vraag is waar veel bedrijven en maatschappelijke organisaties meer over wilden weten. Met verschillende sprekers werd op deze hoofdvraag ingegaan, vanuit telkens een ander perspectief.

Verwachting versus uitnodiging

Alexandra van Selm, programmadirecteur IMVO bij de SER, schetste in haar presentatie waar de verbindingen tussen de OESO-richtlijnen en SDG's liggen, maar ook wat de verschillen zijn. Hoewel de thema's grotendeels overlappen, zijn er duidelijke verschillen in onder andere de manier van implementatie, de belangrijkste actoren en de totstandkoming. De OESO-richtlijnen zijn daarbij vooral een verwachting gesteld aan het bedrijfsleven om verantwoord te ondernemen. De SDG's kunnen meer gezien worden als uitnodiging om een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling

Nederland versus buitenland

Dat in de praktijk ook in Nederland nog veel misgaat, bleek uit het verhaal van Cihan Ugural, campagneleider FNV Schiphol. Hij gaf voorbeelden hoe de arbeidsomstandigheden bij bedrijven werkzaam op Schiphol lang niet altijd vallen binnen de OESO-richtlijnen. En hoe draagt deze praktijk bij aan het behalen van bijvoorbeeld het doel gericht op Eerlijk Werk van de SDG's? De eerste presentaties riepen veel reacties op uit het publiek, zoals bijvoorbeeld de vraag of de OESO-richtlijnen niet alleen voor activiteiten in het buitenland bedoeld zijn. De voorbeelden laten echter zien dat de OESO-richtlijnen én de SDG's toe te passen zijn op activiteiten in Nederland en daarbuiten.

Onderzoek van VBDO, gepresenteerd door Hester Holtland, laat zien hoe Nederlandse bedrijven scoren op het werken aan de SDG's (onderzoek 2017) en hoe bedrijven omgaan met de OESO-richtlijnen (onderzoek 2016 ). Eén van de koplopers uit het SDG-onderzoek is KPN. In de eerste deelsessie ging MVO manager Brechtje Spoorenberg van KPN in op het MVO-beleid van haar bedrijf, en de relatie met de OESO-richtlijnen enerzijds en de SDG's anderzijds. Hieruit bleek dat bedrijven verschillende keuzes maken over de relatie tussen deze twee kaders, waarbij KPN vanuit strategische overwegingen hun acties op de SDG's duidelijk positioneert en de OESO-richtlijnen hanteert om hierbij verder invulling te geven, zoals op SDG 12 over verantwoorde productie en consumptie. In de gelijktijdige tweede deelsessie vertelde Maarten Biermans van de Rabobank over het thema Eerlijk Werk. De sessie bood inzicht in het thema en liet zien hoe Rabobank hiermee omgaat bij de invulling van zowel de OESO-richtlijnen als de SDG's.

Vanuit de OESO-richtlijnen werken aan de SDG’s

De middag bracht verschillende perspectieven naar voren over de vraag wat de verbinding is tussen de OESO-richtlijnen en de SDG’s. Dat de SDG’s nieuwe mogelijkheden bieden voor bedrijven om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling is duidelijk. Daarbij blijft het belang van de OESO-richtlijnen overeind, juist als middel om negatieve impact van bedrijfsactiviteiten te verminderen door een gedegen due diligence proces en om daarmee een stap te zetten naar het realiseren van de SDG’s.