Algemene informatie OESO-richtlijnen

Waarom zijn de OESO-richtlijnen in Nederland belangrijk?

Omdat ze duidelijk maken wat de Nederlandse overheid van bedrijven verwacht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij het internationaal zakendoen.

De OESO-richtlijnen bieden handvatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. Hiermee vormen de OESO-richtlijnen het uitgangspunt voor het Nederlandse internationaal MVO-beleid.

Aandachtspunten per hoofdstuk

De richtlijnen zijn in 11 hoofdstukken verdeeld.
Onderstaand treft u per hoofstuk diverse aandachtspunten aan.

Deze aandachtspunten zijn ook te benaderen via het navigatiescherm 'OESO-richtlijnen'

Due Diligence

Due Diligence ofwel gepaste zorgvuldigheid is een doorlopend proces dat bedrijven helpt risico's op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten en milieu in kaart te brengen en vervolgens te stoppen. De Due Diligence Handreiking en de Due Diligence Handreikingen per sector vindt u onder OESO-richtlijnen.

NCP

De landen die de OESO richtlijnen onderschrijven, beschikking over een Nationaal Contactpunt (NCP). Volledige informatie over het NCP vindt u onder NCP.