OESO-richtlijnen

Waarom zijn de OESO-richtlijnen in Nederland belangrijk?

Omdat ze duidelijk maken wat de Nederlandse overheid van bedrijven verwacht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij het internationaal zakendoen.

De OESO-richtlijnen bieden handvatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. Hiermee vormen de OESO-richtlijnen het uitgangspunt voor het Nederlandse internationaal MVO-beleid.

Deel I van de OESO-richtlijnen

Deel I van de OESO-richtlijnen bevat 11 hoofdstukken. Per hoofdstuk kunt u het uitklapmenu openen voor een overzicht van de betreffende aandachtsgebieden. Een compleet overzicht van alle aanbevelingen kunt u vinden in de volledige tekst van de OESO-richtlijnen hierboven.

Deel II van de OESO-richtlijnen

Voor de inhoud hiervan verwijzen wij u graag naar de volledige tekst van de OESO-richtlijnen hierboven.

NCP

De landen die de OESO richtlijnen onderschrijven, beschikken over een Nationaal Contactpunt (NCP). Het NCP maakt bedrijven bekend met de OESO-richtlijnen en hoe ze deze kunnen toepassen. Het NCP behandelt ook meldingen van personen, maatschappelijke organisaties en vakbonden die een meningsverschil hebben met een bedrijf over de OESO-richtlijnen. Volledige informatie over het NCP vindt u onder NCP.

Due Diligence

Due Diligence ofwel gepaste zorgvuldigheid is een doorlopend proces dat bedrijven helpt risico's op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu, en wetenschap en technologie in kaart te brengen en vervolgens te stoppen. De Due Diligence Handreiking en de Due Diligence Handreikingen per sector vindt u onder OESO-richtlijnen.

OESO e-learning Academy on Responsible Business Conduct

De OESO e-learning Academy on Responsible Business Conduct biedt de deelnemers een unieke gelegenheid  om hun kennis over maatschappelijk verantwoord ondernemen en due diligence te vergroten.