Algemene informatie OESO-richtlijnen

Waarom zijn de OESO-richtlijnen in Nederland belangrijk?
Omdat ze duidelijk maken wat de Nederlandse overheid van bedrijven verwacht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij het internationaal zakendoen.

De OESO-richtlijnen bieden handvatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. Hiermee vormen de OESO-richtlijnen het uitgangspunt voor het Nederlandse internationaal MVO-beleid.

De richtlijnen zijn in 11 hoofdstukken verdeeld:

Een overzicht van alle hoofdstukken vindt u in de 'volledige tekst OESO-richtlijnen'

GLs-9