OESO-richtlijnen

LET OP: De OESO-richtlijnen zijn geactualiseerd in juni 2023. De website wordt uiterlijk 1 januari 2024 hierop aangepast. Zie voor de nieuwe OESO-richtlijnen het nieuwsbericht van 8 juni 2023.

Waarom zijn de OESO-richtlijnen in Nederland belangrijk?

Omdat ze duidelijk maken wat de Nederlandse overheid van bedrijven verwacht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij het internationaal zakendoen.

De OESO-richtlijnen bieden handvatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. Hiermee vormen de OESO-richtlijnen het uitgangspunt voor het Nederlandse internationaal MVO-beleid.

Deel I van de OESO-richtlijnen

Deel I van de OESO-richtlijnen bevat de 11 hoofdstukken. Per hoofdstuk kunt u doorklikken naar de betreffende aandachtspunten. Deze aandachtspunten per hoofdstuk zijn ook te benaderen via het navigatiescherm 'OESO-richtlijnen'

Deel II van de OESO-richtlijnen

Deel II van de OESO-richtlijnen bevat:

  • Besluit van de OESO-Raad d.d. mei 2011;
  • Procedurele aanwijzingen; 
  • Toelichting op de implementatieprocedures voor OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Voor de inhoud hiervan verwijs ik u naar de volledige tekst van de OESO-richtlijnen hierboven. 

NCP

De landen die de OESO richtlijnen onderschrijven, beschikking over een Nationaal Contactpunt (NCP). Volledige informatie over het NCP vindt u onder NCP.

Due Diligence

Due Diligence ofwel gepaste zorgvuldigheid is een doorlopend proces dat bedrijven helpt risico's op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten en milieu in kaart te brengen en vervolgens te stoppen. De Due Diligence Handreiking en de Due Diligence Handreikingen per sector vindt u onder OESO-richtlijnen.

OESO e-learning Academy on Responsible Business Conduct

De OESO e-learning Academy on Responsible Business Conduct biedt de deelnemers een unieke gelegenheid  om hun kennis over maatschappelijk verantwoord ondernemen en due diligence te vergroten.