NCP Publicatie eerste evaluatie drie NGO's - Bresser

Het NCP heeft de melding van het Noorse Association for International Water StudiesĀ  (FIVAS), The Initiative to Keep Hasankeyf Alive en Hasankeyf Matters, over een vermeende schending van de OESO-richtlijnen door Bresser, gedeeltelijk geaccepteerd en de eerste evaluatie gepubliceerd.

Het NCP is van mening dat een gedeelte van deze melding nader onderzoek rechtvaardigt en biedt zijn goede diensten aan partijen aan.

Het doel van de behandeling is om partijen tot overeenstemming te brengen over wat verwacht mag worden van een kleine onderaannemer als Bresser, op basis van de aanbevelingen over due diligence in de OESO-Richtlijnen.

De behandeling van deze melding draagt ook bij aan het doel en bevorderen van de effectiviteit van de Richtlijnen.