Verslag MVO trainingsdag - 20 november 2019

MVO training: Ondernemingsraden aan de slag met maatschappelijk verantwoord ondernemen

De MVO trainingsdag voor ondernemingsraden op 20 november jl. bleek, evenals voorgaande jaren, een groot succes. Steeds meer (centrale) ondernemingsraden van multinationals schrijven zich voor dit jaarlijkse evenement in. Dit jaar waren er 45 deelnemers aanwezig die maar liefst 17 multinationals representeerden.

Een vast onderdeel van deze dag zijn de richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Dit jaar was er speciale aandacht voor de Due Diligence Handreiking, een belangrijke tool die uitleg geeft over het toepassen van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk. Deze handreiking helpt ondernemingen om negatieve gevolgen in hun waardeketens aan te pakken op bijvoorbeeld de gebieden arbeids- en mensenrechten, milieu, omkoping, consumenten en ondernemingsbestuur.

Catelene Passchier, onafhankelijk lid van het Nationaal Contactpunt (NCP) voor de OESO-richtlijnen, was de dagvoorzitter en lichtte de richtlijnen en de Due Diligence Handreiking toe.

Taco Kingma, manager sustainable business bij FrieslandCampina, gaf een presentatie over de praktische toepassing van de Due Diligence Handreiking. Tijdens deze presentatie kwam bijvoorbeeld aan de orde hoe een multinational due diligence opzet en zich daarmee dus voorbereid om cruciale keuzes te maken, welke impact die keuzes hebben en tegen welke vraagstukken men aanloopt.

De rol van de ondernemingsraden bij het Due Diligence proces werd behandeld door Mathi Bouts, voorzitter MNO (Multi Nationale Ondernemingsradenoverleg). MNO is een stichting waarbij zich ruim 50 (centrale) ondernemingsraden hebben aangesloten. Uit onderzoek van het MNO blijkt dat bij een aantal bedrijven MVO een vast onderdeel is bij de behandeling van adviesaanvragen en dat bij enkele bedrijven reeds een Due Diligence onderzoek heeft plaatsgevonden.

De vraag of een actieve rol van de ondernemingsraad bij het Due Dilligence-proces gewenst is of dat de ondernemingsraad dan op het exclusieve speelveld van de bestuurder komt, werd behandeld door Alexandra van Selm, Programmadirecteur Internationaal MVO en Bilal Badri, Beleidsmedewerker Internationaal MVO bij de Sociaal Economische Raad (SER). Tevens gingen zij nader in op de verschillende IMVO convenanten en de toepassing van Due Diligence in het convenantenproces.

Na deze inspirerende inleidingen gingen de deelnemers zelf aan de slag met de opgedane kennis. Verdeeld in een aantal werkgroepen mochten de deelnemers zich buigen over vraagstukken zoals: de strijd tegen belastingontwijking, leefbaar loon en kinderarbeid in India, beleggingsproblemen bij een pensioenfonds en besmette toeleveringsketens voor sieraden. In hun rol als lid van een ondernemingsraad werden de vraagstukken geanalyseerd en werd een behandeling tijdens een

overlegvergadering met een bestuurder in scene gezet. Bij de overlegvergadering werden de deelnemers geconfronteerd met Herman Mulder, voormalig NCP-lid, die de rol van bestuurder op meer dan voortreffelijke wijze vertolkte. Ook meer dan voortreffelijk werd door de deelnemers de problematiek voor het voetlicht gebracht. Kortom voor alle deelnemers een leerzame ervaring.