19 april 2016, 'MVO Risicomanagement en de interne bedrijfsvoering’

Op dinsdagochtend 19 april 2016 van 09.30-12.00u. vond de eerste Themabijeenkomst van het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (NCP) in 2016 plaats. Onderaan deze pagina vindt u de link naar de sprekers (en hun presentaties) en foto's van deze bijeenkomst.

DueDiligence

MVO Risicomanagement en de Interne Bedrijfsvoering:

  • Hoe kunt u MVO risicomanagement –ofwel Due Diligence- goed verankeren in de interne bedrijfsvoering?
  • Hoe betrekt u belangrijke afdelingen binnen uw bedrijf en zorgt u voor optimale aansluiting op interne processen?
  • Welke rol kunnen externe stakeholders hierbij spelen?

Bij MVO risicomanagement kijkt een bedrijf niet alleen naar de eigen activiteiten, maar ook naar activiteiten in de internationale keten. Dit goed verankeren in de interne bedrijfsvoering zorgt voor een effectiever MVO-beleid. In de OESO-richtlijnen is MVO risicomanagement (due diligence) een fundamenteel onderdeel.

Op deze ochtend worden twee verschillende methodes belicht voor effectieve integratie van MVO risicomanagement in de bedrijfsvoering.

Programma

09:00

Inloop en registratie met koffie en thee

09:30

Opening door de voorzitter van het NCP: Lodewijk de Waal

09:40

Business Social Compliance Initiative (BSCI) en het intern verankeren van MVO risicomanagement:

  • Presentatie door Norma Snell, coördinator Nederland voor de Foreign Trade Association (FTA), overkoepelende organisatie van Business Social Compliance Initiative (BSCI)
  • In de praktijk: door Monique Ansink, algemeen directeur van Excellent Products en Voorzitter van de FTA Sustainability National Contact Group Nederland
  • Gelegenheid tot het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen

10:30

Koffiepauze

11:00

Hoe werkt de Praktijkrichtlijn due diligence?

  • Presentatie door Thamar Zijlstra, consultant NEN, van de Praktijkrichtlijn (NPR 9036), een handleiding voor de integratie van due diligence in bestaande risicomanagementsystemen
  • In de praktijk: Joël Frijhoff, Responsible Sourcing & Trading Manager bij Vattenfall
  • Reactie van externe stakeholder: ActionAid, Maria van der Heide
  • Gelegenheid tot het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen

11:45

40 jaar OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen

12:00

Afsluiting

Over de NCP Themabijeenkomsten:

De NCP themabijeenkomsten zijn bedoeld om bedrijven, NGO’s en andere organisaties met interesse in internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en de OESO-richtlijnen bij elkaar te brengen, kennis te delen en te discussiëren over dilemma’s en uitdagingen bij het in de praktijk brengen van de OESO-richtlijnen. De focus van deze themabijeenkomst ligt op kennis delen voor bedrijven.