Initiële Beoordeling van de melding van FNV en CNV vs Plantion en VBN

Het NCP heeft op 22 februari 2023 een melding van de vakbonden FNV en CNV inzake een vermeende schending van de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen door bloemenveiling Plantion en VBN (Vereniging Bloemenveilingen Nederland) niet ontvankelijk verklaard.

Volgens de meldende partijen zou Plantion hen hebben uitgesloten om deel te nemen aan de onderhandelingen over een nieuwe cao. Hiermee zou Plantion handelen in strijd met het recht van werknemers om zich naar eigen inzicht aan te sluiten bij vakbonden of werknemersorganisaties en met het recht van werknemers om zich te laten vertegenwoordigen door vakbonden en werknemersvertegenwoordigers naar hun keuze bij collectieve onderhandelingen.

Het NCP is van mening dat deze melding geen nader onderzoek verdient, onder meer omdat aan de melding een internationale of grensoverschrijdende dimensie grotendeels ontbreekt. Het NCP acht zich mede daarom niet de juiste entiteit om de melding inzake de vermeende schending door Plantion en VBN te behandelen. Met het uitbrengen van deze Initiële Beoordeling is de NCP-meldingsprocedure beëindigd.