Evaluatie Eindverklaring melding voormalig werknemers Bralima vs. Bralima and Heineken

Op 21 april 2021 is de Evaluatie van de Eindverklaring betreffende de melding voormalig werknemers Bralima vs Bralima en Heineken gepubliceerd.  

De melding ging over onrechtmatig ontslag van Bralima werknemers in de DRC. 

De Eindverklaring werd op 18 augustus 2017 gepubliceerd.