Nederlandse vertaling OECD Due Diligence Guidance voor IMVO

Met trots presenteert het Nationaal Contactpunt van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (NCP), de Nederlandse vertaling van de OECD Due Diligence Guidance.

De vertaling van de OECD Due Diligence Guidance biedt Nederlandse multinationale ondernemingen praktische handvatten bij de toepassing van de OESO-richtlijnen voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het is echter géén vervanging van de OESO-richtlijnen.

Deze Handreiking helpt bedrijven om negatieve gevolgen in hun waardeketen op het gebied van bijvoorbeeld werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen, mensenrechten en het milieu aan te pakken.
Aan de hand van tips en voorbeelden wordt de toepassing van due diligence (gepaste zorgvuldigheid) toegelicht.