Publicatie Eerste evaluatie melding Oxfam Novib, Greenpeace, BankTrack en Milieudefensie vs. ING

Op 8 mei 2017, ontving het NCP een melding van Oxfam Novib, Greenpeace, BankTrack en Milieudefensie over een vermeende schending van de OESO-richtlijnen door ING. De melders verzoeken het NCP om het klimaatbeleid van ING tegen het licht te houden en ING aan te sporen om haar (klimaat)beleid in lijn te brengen met de OESO-richtlijnen.

Het NCP is van mening dat deze melding nader onderzoek rechtvaardigt en biedt aan om een dialoog te faciliteren tussen de indieners van de melding en ING.

Onder de OESO-richtlijnen wordt van bedrijven verwacht dat zij hun due diligence uitvoeren ten aanzien van milieu impact, waaronder ook de impact op het klimaat. Dit betreft niet alleen hun eigen negatieve milieu impact maar ook de impact in hun waardeketen.

Het NCP is zich bewust van de complexiteit van dit onderwerp maar is van mening dat de behandeling van deze melding bij kan dragen aan het doel en bevorderen van de effectiviteit van de Richtlijnen, omdat het verduidelijking kan geven ten aanzien van due diligence vraagstukken over klimaatverandering in de financiële sector en meer specifiek ten aanzien van dit specifieke geval.

Het NCP waardeert het dat alle partijen het aanbod van het NCP om deel te nemen aan een dialoog aanvaarden omdat klimaatverandering een enorme uitdaging vormt voor onze wereld, één waarin ook banken een rol hebben te vervullen.
Doel van de dialoog is om partijen tot overeenstemming te laten komen aan de hand van de aanbevelingen van het NCP op basis van de Richtlijnen. Dit ten aanzien van deze specifieke zaak over het klimaatbeleid van ING en ten aanzien van due diligence vraagstukken over klimaatverandering in de financiële sector.

Het NCP rondt de procedure af met het uitbrengen van een eindverklaring over de uitkomsten van de dialoog. De eindverklaring wordt gepubliceerd op deze website.

Het NCP publiceert de Engelse vertaling binnenkort op de Engelse website.