OESO richtlijnen aangescherpt!

Grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid voor bedrijven door aangescherpte OESO-richtlijnen.

De OESO-richtlijnen zijn aangescherpt. Deze richtlijnen voor internationaal MVO maken duidelijk wat de 42 aangesloten landen van hun bedrijven verwachten wanneer zij in het buitenland zaken doen. Woensdag 25 mei zijn tijdens de ministeriële bijeenkomst van de OESO in Parijs de herziene richtlijnen aangenomen door ministers en regeringsleiders, onder wie Hillary Clinton, Sarkozy, Barroso en Maxime Verhagen.

Daarmee krijgen Nederlandse bedrijven die internationaal opereren er een verantwoordelijkheid bij: die voor hun toeleverende keten. ‘Leer uw keten kennen en wend uw invloed aan om misstanden te voorkomen of te verhelpen’, luidt nu het advies.

Tot voor kort waren de OESO-richtlijnen vooral van toepassing op bedrijven met bezittingen in het buitenland. Dat is nu aangepast. Ook bedrijven met alleen een vestiging in Nederland worden verantwoordelijk gesteld voor het naleven van de OESO-richtlijnen binnen hun gehele inkoop- en productieketen. Zo wil de OESO bereiken dat mensenrechten niet langer worden geschonden, de arbeidsomstandigheden en het milieu verbeteren, corruptie wordt tegengegaan en tijdig hierover wordt gerapporteerd naar stakeholders van het bedrijf.

De Nederlandse overheid koppelt de OESO-richtlijnen aan haar subsidies voor ondernemen in het buitenland. En NGO’s die misstanden aan de kaak stellen, krijgen met de herziene OESO-richtlijnen een extra instrument in handen. Zij mogen nu alle bedrijven die de richtlijnen niet naleven melden bij het Nationaal Contact Punt OESO richtlijnen (NCP). Het NCP treedt in dat geval op als onafhankelijke bemiddelaar bij het oplossen van het probleem. ‘Hierdoor neemt de urgentie voor bedrijven om aan de OESO-richtlijnen te voldoen toe en worden ze steeds minder vrijblijvend’, aldus Frans Evers, voorzitter van het Nederlandse NCP.

MVO Nederland helpt bedrijven met kennis en allerlei praktische tools om de risico’s in hun keten te verkleinen. Krijgen bedrijven desondanks toch problemen met een NGO of vakbond, dan hebben ze de gelegenheid om via het NCP een bemiddelingstraject te starten. Het NCP treed op als onafhankelijke bemiddelaar.

Het NCP organiseert op 9 juni a.s. een stakeholderbijeenkomst over de herziening van de OESO richtlijnen en wat dat betekent voor uw organisatie.