Win-win situatie door 'Textielconvenant voor eerlijke kleding'

Op 9 maart jl. werd het al aangekondigd en nu is het een feit: Het  Textielconvenant is op 4 juli 2016 door Minister Ploumen (overheid), organisaties en meer dan 60 bedrijven, ondertekend.

Hiermee committeert een 60-tal kledingmerken zich expliciet aan de OESO- richtlijnen die hier aan ten grondslag liggen. En alhoewel dat nu ongeveer 35% van de kleding- en textielmarkt is, ligt het streven op 80%, over 5 jaar.

Het  noemen van de bedrijven die dit convenant ondertekenden, helpt klanten nog niet op eenvoudige wijze een keuze te maken bij wie ze hun kleding kopen maar het draagt wel bij aan de bewustwording. Én aan een eerlijkere en duurzamere kleding- en textielsector.

Een win-win situatie dus voor producent én consument.

Textielconvenant
Beeld: Flickr BZ