NCP-Actueel december 2015 / januari 2016

Een nieuwe rubriek over recente en actuele activiteiten van het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

  • Tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer met minister Ploumen over IMVO op drie december jl. kwam het NCP regelmatig aan de orde. Het ging daarbij over toezicht op maatschappelijk verantwoord ondernemen en de naleving van de IMVO sectorconvenanten die in de maak zijn. We staan bij de Kamerleden zeker in de belangstelling!  En het NCP wil dan ook graag in gesprek gaan met Kamerleden om zijn rol en functie toe te lichten.
  • Op 15 december jl. was het NCP bij de brede stakeholderbijeenkomst over de IMVO sectorconve­nan­ten. In verschillende convenantentrajecten werden vragen gesteld over een mogelijke rol van het NCP. Kan het NCP een toets doen op de conceptteksten? Kan het NCP bemiddelen bij geschillen over de naleving? Daarom zijn hierover Q&A’s opgesteld. Het NCP staat open voor verzoeken van partijen, betrokken bij het opstellen van een convenant om advies te geven over een concepttekst in relatie tot de OESO-richtlijnen. Een NCP advies kan bijvoorbeeld behulpzaam zijn bij het bespoedigen van het belangrijke convenantenproces.
  • Naast de behandeling van formele meldingen geeft het NCP ook advies en denkt mee met (key)stakeholders over de aanpak van schendingen van de OESO-richtlijnen waar zij mee te maken hebben. In december werd onder andere een adviserend gesprek gevoerd met FNV over een geval van schending van vakbondsrechten in het buitenland. Het NCP heeft meegedacht over de stappen die FNV en haar zusterorganisaties kunnen zetten in deze casus.
  • Het NCP was in de afgelopen maanden betrokken bij de opzet en invulling van de Hoezo-OESO? spelshow. De show helpt ondernemers om de thema’s van de OESO-richtlijnen gemakkelijker in praktijksituaties te herkennen en wordt dit jaar uitgevoerd op een aantal evenementen over internationaal zakendoen. Het NCP heeft de Hoezo-OESO? spelshow ook onder de aandacht gebracht van het Belgische NCP en de Belgische ondernemerskoepelorganisatie. Ook daar is behoefte aan praktische tools en informatie over de OESO richtlijnen.
  • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een belangrijke vraagbaak en uitvoerder van programma’s voor ondernemers die internationaal actief zijn. RVO geeft ook informatie over iMVO en de OESO-richtlijnen en stelt de richtlijnen aan de orde in contacten met ondernemers. Het NCP denkt mee over de vraag hoe RVO hun communicatie en informatievoorziening over de OESO-richtlijnen kan versterken. In een gesprek met RVO heeft het NCP aangegeven het belangrijk te vinden dat in alle (grote of kleine) projecten en programma’s van RVO, wordt meegenomen of de deelnemende bedrijven voldoen aan de OESO richtlijnen.
  • Het NCP heeft in de (interne) januari-vergadering gesproken over een eerste notitie van de OESO General guidance on risk-based due diligence. Deze notitie is op dit moment nog niet openbaar. Het NCP ondersteunt de ontwikkeling van deze guidance en ziet een kans om een aantal begrippen in de Richtlijnen te verhelderen voor bedrijven. Het NCP heeft haar meest betrokken stakeholders ook om een reactie gevraagd. In maart geeft het NCP haar input mee aan de OESO Working Party on Responsible Business Conduct in Parijs.
  • In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt dit jaar een (online)training voor ambtenaren en ambassadepersoneel ontwikkeld over het belang van de OESO-richtlijnen en de UNGP’s voor het bedrijfsleven alsmede de rol van de overheid. Het NCP levert input om het belang van de OESO-richtlijnen als overkoepelend framework, beter naar voren te brengen in de training.
     

Actuele meldingen: zie onze website voor Rabobank eindverklaring en de eerste evaluatie van Atradius DSB.

Noteer alvast in uw agenda! Dinsdagochtend 19 april 2016, NCP themabijeenkomst over Due Diligence.

Wilt u reageren of heeft u een vraag? Mail ons! ncpoecd@minbuza.nl

U kunt NCP-Actueel ook online lezen