Logo van Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen

Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen met de OESO-richtlijnen

De OESO-richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid (en 45 andere landen) van bedrijven verwacht bij het (internationaal) zakendoen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ze bieden handvatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid of milieu.

Door te werken volgens de OESO-richtlijnen wordt uw onderneming transparanter en minder risicovol. Dat geeft klanten, financiers, aandeelhouders en de samenleving vertrouwen. Want bedrijven zónder kinderarbeid, corruptie en vervuiling in hun keten krijgen gemakkelijker financiering, mogen leveren aan de overheid en zijn minder gevoelig voor maatschappelijke druk.
 

consumentenbelangen
"Internationaal ondernemen begint bij de OESO richtlijnen."

Het NCP in beeld

Wilt u meer weten over de OESO-richtlijnen en het werk van het NCP? Bekijk dit filmpje om kennis te maken met het NCP en de leden.

Twitter