3 november 2016, 'OESO-Richtlijnen 40 jaar verder'

Op 3 november 2016 vond de NCP Themabijeenkomst plaats waarbij het hoofdthema voor 2016: 'OESO-Richtlijnen 40 jaar verder' uitgediept werd. De bijeenkomst was enkel toegankelijk voor genodigden en vond plaats in de Rode Olifant (Spaces) in Den Haag.

Tijdens de NCP themabijeenkomst van 3 november is vooruit gekeken naar nieuwe ontwikkelingen en vraagstukkenin relatie tot de OESO richtlijnen en het NCP systeem.

De bijeenkomst werd voorgezeten door Bart Romijn, directeur van Partos, en bijgewoond door zo’n 50 genodigden vanuit het bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties en de wetenschap.

De OESO richtlijnen bestaan in 2016 al veertig jaar, maar zijn onverminderd relevant als richtsnoeren voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo bleek ook uit de discussies tijdens deze middag.

Aansluitend aan de bijeenkomst was er gelegenheid om afscheid te nemen van NCP-lid Herman Mulder, die 9 jaar een actief NCP-lid was.