Monitoring Nuon

Monitoring implementatie overeenkomst tussen NUON Energy N.V. en FNV Eemshaven naar aanleiding van de eindverklaring van het Nationaal Contactpunt inzake een melding van FNV Eemshaven over een vermeende schending van de OESO-richtlijnen door NUON Energy N.V.