Follow-up van de Eindverklaring IUF e.a. vs APG Asset Management

De Follow-up van de Eindverklaring betreffende de melding 4 vakbonden (IUF, EFFAT-IUF, SEIU, UGT) vs APG Asset Management is op 21 december gepubliceerd.

De melding betrof gender-gerelateerd geweld en intimidatie binnen verschillende vestigingen van McDonalds en de daaraan gerelateerde due diligence verwachtingen van APG Asset Management als investeerder.

De Eindverklaring is gepubliceerd op 3 februari 2022. De partijen zijn er wegens een gebrek aan communicatie niet in geslaagd om de gemaakte afspraken en aanbevelingen uit de Eindverklaring gezamenlijk op te volgen, zoals het NCP had aanbevolen, maar hebben los van elkaar diverse acties ondernomen.