Eindverklaring melding 4 vakbonden (IUF, EFFAT-IUF, SEIU, UGT) vs APG Asset Management

Het Nederlandse Nationaal Contact Punt (NCP) heeft op 3 februari 2022 de Eindverklaring van de melding van 4 vakbonden (IUF, EFFAT-IUF, SEIU, UGT) tegen APG Asset Management gepubliceerd. De dialoog tussen partijen onder leiding van het NCP heeft tot een overeenkomst geleid, die ook is gepubliceerd (bijlage bij de Eindverklaring).

De melding betreft vermeend gender gerelateerd geweld en intimidatie binnen verschillende vestigingen van McDonalds (wereldwijd) en de daaraan gerelateerde due diligence van twee investeerders APG Asset Management en de Noorse bank (NIBM). De melding is in onderling overleg tussen de NCP's van de VS, Noorwegen en Nederland verdeeld.

De melding tegen APG, behandeld door het Nederlandse NCP, is hiermee afgerond. De melding m.b.t. McDonalds en de melding tegen de NIBM worden door de NCP’s van de VS en Noorwegen behandeld. Deze procedures zijn op het moment van de publicatie van deze eindverklaring nog gaande.