Follow-up van de Eindverklaring FNV e.a. vs Chevron

De Follow-up van de Eindverklaring betreffende de melding van de vakbonden FNV, ITF, PSI and IndustriALL Global Union vs. Chevron Netherlands B.V. et al. is op 18 december 2023 gepubliceerd.

De melding betrof een vermeende schending van de OESO-richtlijnen m.b.t. vermeende negatieve gevolgen gerelateerd aan het gebrek aan transparante bedrijfsinformatie en het niet-handelen overeenkomstig met de geest van de Nederlandse belastingwet door 14 Nederlandse dochters van Chevron Corporation (hoofdkantoor in de VS).

Het NCP heeft vastgesteld dat het bedrijf de aanbevelingen van het NCP niet heeft opgevolgd. De Eindverklaring was op 24 maart 2022 gepubliceerd.