Eindverklaring van de melding FNV, ITF, PSI, IndustriALL Global Union vs Chevron Netherlands BV et al.

Het Nederlands Nationaal Contactpunt (NCP)  heeft op 24 maart  2022  de Eindverklaring inzake de melding van FNV e.a. vs Chevron Netherlands BV et al. gepubliceerd.

De melding gaat over vermeende schendingen van de hoofdstukken Transparantie en Belastingen van de OESO-Richtlijnen. Volgens de meldende partij is de vereiste bedrijfsinformatie van deze 14 entiteiten niet publiek beschikbaar en vertonen zij eigenschappen die aanleiding vormen om te concluderen dat het postbusbedrijven zijn. Hierop voortbouwend stelt de melder dat de bedrijven zich niet aan de geest van de Nederlandse wet houden, die belastingvoordelen biedt aan bedrijven die daadwerkelijke activiteiten in Nederland hebben.

Het NCP was van mening dat deze melding nader onderzoek verdient (zie initiële beoordeling) en had aangeboden een dialoog te faciliteren tussen beide partijen. De meldende partij had het aanbod aangenomen, maar het bedrijf niet. Derhalve heeft er geen dialoog plaatsgevonden. Het NCP heeft de melding zelfstandig nader onderzocht en de bevindingen bekendgemaakt in de Eindverklaring. 

Met de publicatie van de Eindverklaring is de procedure afgerond. Een jaar na publicatie van de Eindverklaring gaat het NCP evalueren wat er is gebeurd met de aanbevelingen. Deze evaluatie wordt gepubliceerd.