Eerste Evaluatie ATUMA vs. Unilever

Het Nederlands Nationaal Contactpunt (NCP) OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen heeft besloten de melding van ATUMA vs. Unilever inzake een vermeende schending van de OESO-richtlijnen nader te bekijken.  Het NCP heeft aan partijen zijn ‘good offices’ aangeboden om middels dialoog een oplossing te vinden. 

De melding betreft vermeend onrechtmatig ontslag van 802 werknemers door Unilever en het ontbreken van een compleet juridisch ontslagpakket voor deze ontslagen werknemers.

Voor verdere details verwijs ik u naar de eerste evaluatie welke heden is gepubliceerd.

De eerste evaluatie van deze melding is alleen in het Engels beschikbaar.