Eerste Evaluatie Kajangu, Bankulikire, Ntumba and Masumboko vs. Bralima (Bukavu, DRC) and Heineken N.V.

Het Nederlands Nationaal Contactpunt (NCP) heeft de melding van de heren Kajangu, Bankulikire, Ntumba and Masumboko vs. Bralima (Bukavu, DRC) en diens moederbedrijf Heineken N.V. (Amsterdam, Nederland) inzake een vermeende schending van de OESO-richtlijnen niet-ontvankelijk verklaard. 

De melding betreft vermeend onrechtmatig ontslag van eerdergenoemde personen door Bralima, alsook vermeende corruptie, oneerlijke concurrentie en het niet nakomen van de eigen gedragscode.

Het NCP is van mening dat deze melding geen nader onderzoek verdient en sluit hiermee de procedure voor Specifieke Gevallen.