Twee nieuwe IMVO Convenanten zien het licht

De overheid wil internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen. Daarom maken Nederlandse bedrijfssectoren en maatschappelijke organisaties afspraken over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).
Die afspraken gaan over welke bedrijfsvoeringsrisico’s ze willen voorkomen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu en komen te staan in een IMVO Sectorconvenant.

In 2016 werden twee IMVO Sectorconvenanten ondertekend voor de Textiel- en kledingbranche en de Bankensector.

In 2017 zijn nu twee nieuwe Convenanten ondertekend:

En, er volgen er nog meer.....

Eiwit-Hout-Convenant