Nieuwe NCP-brochure & factsheet

Het Nederlandse NCP heeft sinds kort een aantal nieuwe publicaties beschikbaar om de OESO-richtlijnen en het werk van het NCP beter te kunnen uitleggen.

Deze publicaties zijn een factsheet - een kort en bondige beschrijving van de Richtlijnen en rol van het NCP - en een brochure die wat uitgebreider ingaat op deze twee onderwerpen.

Wilt u voor uw eigen informatie, of bij gebruik bij een evenement of bijeenkomst, liever gebruik maken van een gedrukte versie? Die sturen we u graag toe. Neem daarvoor contact op met het NCP secretariaat.