Eindverklaring NCP in Nidera-zaak

Het NCP heeft een eindverklaring uitgebracht over een melding van schendingen van de OESO Richtlijnen door het Rotterdamse graanbedrijf Nidera Holdings B.V. Deze melding kwam in juni 2011 van de Nederlandse NGO’s SOMO en Oxfam Novib, en twee Argentijnse NGO’s.

Gezamenlijk akkoord

Eind vorig jaar hebben de partijen een akkoord bereikt over de belangrijkste eis van de melders: de ontwikkeling van een mensenrechten beleid volgens de risicobenadering, zoals beschreven in de OESO richtlijnen en de ‘Guiding Principles for Business and Human Rights’ van de Verenigde Naties, een klachten mechanisme en een aanpak voor de distributieketen en monitoring.

Voorbeeld

Het NCP en staatssecretaris Bleker feliciteren de partijen met dit akkoord. Het NCP complimenteert de melders met hun open en constructieve houding tijdens de procedure. En het prijst Nidera voor zijn openheid over de ontwikkeling van het beleid. Vooral, omdat de risicobenadering ten aanzien van ‘ondernemen en mensenrechten’ nog nieuw is, en veel onderzoek en specifieke toepassing binnen de juiste context vereist. De staatssecretaris voegt daaraan toe dat de opstelling van het bedrijf in de NCP procedure zijn vertrouwen in de ontwikkeling van Nidera’s MVO-beleid heeft versterkt.