Publicatie voorlopige inschatting Nuon Energy NV - FNV Eemshaven

Het NCP heeft op 17 december 2012 de voorlopige inschatting gepubliceerd inzake de melding FNV Eemshaven / Nuon Energy NV.

Met deze voorlopige inschatting motiveert het NCP zijn besluit om de partijen zijn ‘goede diensten’ aan te bieden om via dialoog tot een oplossing te komen. Het NCP doet met deze voorlopige inschatting van de melding nadrukkelijk geen uitspraak over de vraag of sprake is van een voorbeeld van niet naleving van de OESO-richtlijnen door de onderneming in kwestie.