NCP workshop 3 december

Het NCP verzorgt samen met PwC een starshipsession tijdens het International Supply Chain Management Congres op vrijdag 3 december in de Rai in Amsterdam.

De workshop met de titel 'Stakeholder dialoog - Multi stakeholder management door koplopers', gaat over het betrekken van stakeholders bij duurzaam ketenbeheer. De crux is daarbij te komen van een reactieve basis waarop de keten wordt verduurzaamd - zoals verbetering naar aanleiding van audits of media-aandacht - tot een preventieve basis. Voor het effectief borgen van duurzaam ketenbeheer is veelal een verandering in mentaliteit en gedrag vereist die betrokkenheid, eigenaarschap en draagvlak van alle relevante partijen vereist.

In deze workshop wordt het belang van stakeholderbetrokkenheid onderstreept en worden er concrete handvatten geboden. PwC schetst hoe afstemming tussen interne stakeholders, zoals verschillende afdelingen betrokken bij de toeleverketen, en externe samenwerking met leveranciers kan leiden tot verduurzaming. Het Nationaal Contact Punt OESO richtlijnen laat aan de hand van concrete voorbeelden zien hoe bedrijven kunnen profiteren van interactie met belangrijke maatschappelijke stakeholders en hoe zij de onderneming kunnen helpen bij het opzetten en implementeren van een effectief duurzaam ketenbeheer met een preventieve basis.